• 2
  • 2a

Zakażenia szpitalne zabijają tysiące chorych

Badania wykazują, że już u ponad 5 % chorych dochodzi do zakażeń szpitalnych. Ankieta Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób została przeprowadzona w ok. tysiącu szpitalach w 30 krajach.

Zakażenia szpitalne w wielu przypadkach mogą prowadzić do śmierci pacjenta. Jedną z przyczyn częstego występowania tego problemu jest nadużywanie antybiotyków w leczeniu, które sprzyjają rozwojowi mechanizmów obronnych u bakterii.

 

Pełna treść atykułu